Konkurs

Har du ett större parti varor t.ex. från en konkurs eller om du vill frigöra kapital så säljer vi naturligtvis detta åt er.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information.